Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Zabiały (św. Jerzy)
Akt Wizyty Klasztoru Zabialskiego zaczętey dnia 4 Lipca ukończoney dnia 6 Augusta 1818 Roku, 1818 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Obozrenie Publičnago Zabjal'skago Učilišča soderžimago Ksendzami Dominikanami načatoe 25 a okončanoe 27 Ijunija 1816 goda Ordinarnym Professorom i vizitatorom Beloruskich Učebnych Zavedenij Ivanom Černjavskim, 1816 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Pismo prefekta Gimnazjum Zabialskiego XX. Dominikanów, X. Pietraszewskiego z 25 VII 1813 r. do Jeneralnego Wizytatora Naukowych Zakładów w Guberniach Białoruskich JW Jana Chodźki donoszące o otrzymaniu jego pisma i zaznajomieniu z nim grona nauczycielskie, lipiec 1813
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Rapport o Gymnazyach y Szkołach P[owia]tt[o]wych w 8 Guberniach Wydziału Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego składaiących, także o Szkołach Parafialnych, Pensyach y Konwiktach we 4 Guberniach Wileńskiey, Mińskiey, Witebskiey y Mohylewskiey z Roku 180, 1806 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822, 1807 - 1822 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34