Klasztor:
Kapucyni, Zakroczym (św. Wawrzyńca) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 17:18

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1757 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1892 r.
 • Restytucja

  31.07.1932 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zakroczym

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (klasztor kapucynów), ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170, Zakroczym, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 22-785-22-08, email: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Zakroczym

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: zachowane klasztor i kościół pw. św. Wawrzyńca

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kapucyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMCap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1757 r.

Opis:

Kościół i klasztor zostały zniszczone podczas wojen napoleońskich oraz w czasie oblężenia Modlina w Powstaniu Listopadowym (Strona OAT: klasztor).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Wawrzyńca

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów i Męczenników = Provincia Polona Sanctorum Adelberti et Stanislai Episcoporum et Martyrum

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 1892 r.
  • Opis:

   Po kasacie bracia zostali przewiezieni do klasztor w Nowym Mieście nad Pilicą

   Bracia przybyli z Zakroczymia przywieźli ze sobą liczne sprzęty z tamtejszego kościoła i klasztoru, m.in. krzyż znajdujący się obecnie w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego, konfesjonał o. Honorata Koźmińskiego, figury czterech ewangelistów, liczne portrety (Strona klasztoru w Nowym Mieście n. Pilicą: historia)

   Po Powstaniu Styczniowym klasztor został uznany przez władze carskie za tzw. klasztor etatowy i początkowo nie uległ kasacie. Przywieziono do niego zakonników ze skasowanego klasztoru w Warszawie, m.in. Prokopa Leszczyńskiego i Honorata Koźmińskiego. Zakonnicy przybyli ze stolicy uczynili z kościoła klasztornego prężną placówkę duszpasterską. W 1871 r. działalność braci została przerwana przez władze carskie i ograniczona do sprawowania mszy św. i spowiadania. Klasztor został skasowany przez władze carskie 8 czerwca 1892 r. kościół częściowo był nieczynny. W klasztorze umieszczono składy wojskowe, później szkołę (Strona OAT: klasztor).

    

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 31.07.1932 r.
  • Opis:

   Klasztor został zniszczony we wrześniu 1939 r. podczas nalotów na Warszawę i Modlin, a następnie podczas tłumienia Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. W 1968 r. również z inicjatywy o. Benignusa Sosonowskiego przy klasztorze powstał OAT, początkowo Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, przewidziany jako zaplecze dla misjonarzy głoszących nauki trzecioświatowe w parafiach oraz jako miejsce religijne formacji animatorów trzeźwościowych. Aktualnie w OAT odbywają się spotkania i rekolekcje organizowane przez grupy samopomocy (Strona OAT: klasztor).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.43469255966857 20.612442539950507 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Graczyk Waldemar, Zakroczym, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1198-1199
 • Kratochwil Zofia, Klasztor kapucynów w Zakroczymiu (1756-1892), „Studia Płockie”, 26, 1998, s. 205-221

Foto

Kościół oo. Kapucynów
Autor: Rado-NDM
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zakroczym,_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wawrzy%C5%84ca_-_fotopolska.eu_%28302304%29.jpg