Druki

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Zakroczym (św. Wawrzyńca)
Bibliotheca gnomico-historico-symbolico-politica [...] labore [...] Arnolphi Casimiri Zeglicki [...]. , (P. 1) , [...] sub [...] auspicio [...] Ioannis Alexandri Sanguszko.
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Bibliotheca gnomico-historico-symbolico-politica [...] labore [...] Arnolphi Casimiri Zeglicki [...]. , (P. 2) , [...] Sub auspicio [...] Iosephi Lubomirski M-Z.
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Hypomnema Ordis Discalceatorum Santctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, in [...] Regnum Poloniae introducti, promotione [...] Joannis Casimiri Donhoff, S.R.E. Cardinalis, Poloniarum Regis Joannis III [...] favoribus et protectione plantati [...] Opus duplici indice [...] illustratum, cura et labore F. Mariani a S. Stanislao [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Kazania na święta Zmartwychwstania Pańskiego...
wprowadzono: 29.04.2014 14:16 | ost. aktualizacja: 29.04.2014 14:16
[Kazania niedzielne X. Teodora Grubera zakonu S. Pawła [...], kaznodziei Jasno-Górskiego [...], T. 1
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
[Kazania niedzielne X. Teodora Grubera zakonu S. Pawła [...], kaznodziei Jasno-Górskiego [...], T. 2
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
[Kazania niedzielne X. Teodora Grubera zakonu S. Pawła [...], kaznodziei Jasno-Górskiego [...], T. 3
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Kazania przygodne na adwent y passye Chrystusa Pana oraz uroczystosci Nays. Matki Jego zawzdy Panny z przydatkiem różnych kazań przez X. Jędrzeia Murczynskiego Soc. Jesu ogłoszone a potem do druku podane roku [...] 1753
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Kazania przygodne [...] Kaspra Balsama Soc. Jesu o cnotach: wiary, nadziei, miłosci y obowiązkach z nich wynikaiących [...], T. 1, Kazania o cnotach: wiary, nadziei, miłosci y obowiązkach z nich wynikaiących […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Kazania przygodne [...] Kaspra Balsama Soc. Jesu o cnotach: wiary, nadziei, miłosci y obowiązkach z nich wynikaiących [...], T. 2, O występkach y obowiązkach ludzi młodych […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15

1 2 3