Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Załoźce (św. Wawrzyńca) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.04.2015 12:03 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1639 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1787 r. Data faktycznej kasaty: 1790 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Załoźce

Nazwa/y obecna: Залізці = Zaliztsi

Nazwa inna/e: Załośce; Załośce Stare i Nowe; Заложці = Zalozhtsi; ros. Заложцы; niem. Saliszi

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1639 r.

Opis:

Fundacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

W 1655 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Tatarów (EK, 1, kol. 1077)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Wawrzyńca

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: woj. wołyńskie

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1787 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1790 r.
  • Opis:

   Klasztor objęli później bonifratrzy, kościół Rusini. Od 1801 r. w klasztorze szarytki

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.79499999999999 25.37944440000001 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 136, s. 155