Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Zamarte (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 02.04.2017 22:57

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1747 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1826 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zamarte

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. klasztor karmelitów bosych, Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej)

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1747 r.

Opis:

Fund. Jan Michał Grabowski, kasztelan gdański. Starania od 1744

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data faktycznej kasaty: 1826 r.
  • Opis:

   Klasztor został ostatecznie zlikwidowany po śmierci w 1826 r. ostatniego żyjącego zakonnika: o. Kasjana Dzierżyńskiego


   W 1811 r. zaborcze władze pruskie zakazały zamarckim bernardynom przyjmowania do klasztoru nowych członków. Kiedy w 1826 r. zmarł ostatni zakonnik, zabudowania klasztorne z kościołem przeszły na własność państwa. W 1840 r. urządzono w nich zakład emerytalny dla starych i chorych kapłanów diecezji chełmińskiej, kierowany przez diecezjalnych księży dyrektorów. W 1870 r. pieczę nad pensjonariuszami zakładu powierzono franciszkanom-reformatom. Cztery łata później placówkę zlikwidowano, a reformatów usunięto. W 1884 r. zakład otworzono ponownie. Na jego czele postawiono znów księży dyrektorów, którymi od 1929 r. byli poszczególni proboszczowie zamarccy. W 1933 r. do opieki nad emerytami sprowadzono Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłosierdzia Chrześcijańskiego. W 1994 r. Dom Księży Emerytów został zamknięty. Od 1 lipca tegoż roku dawny klasztor, kościół i parafia pozostają pod zarządem zakonu karmelitów bosych prowincji warszawskiej. [http://www.sanktuariumzamarte.pl/sanktuarium/historia/16-zamarte]

Przejęcie

Przejęcie przed 1772 przez: Przejęcie po 1914 r. przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.601 17.4828 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Kościół i klasztor karmelitów bosych (dawny bernardynów) - obecnie.
Autor: Przemek Jahr. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamarte_church.jpg