Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Zamarte (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.05.2016 01:33 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1870 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1875 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zamarte

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. klasztor karmelitów bosych, Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłosierdzia Chrześcijańskiego

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1870 r.

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: chełmińska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: opieka nad domem księży emerytów

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1875 r.
  • Opis:

   W 1811 r. zaborcze władze pruskie zakazały zamarckim bernardynom przyjmowania do klasztoru nowych członków. Kiedy w 1826 r. zmarł ostatni zakonnik, zabudowania klasztorne z kościołem przeszły na własność państwa. W 1840 r. urządzono w nich zakład emerytalny dla starych i chorych kapłanów diecezji chełmińskiej, kierowany przez diecezjalnych księży dyrektorów. W 1870 r. pieczę nad pensjonariuszami zakładu powierzono franciszkanom-reformatom. Cztery łata później placówkę zlikwidowano, a reformatów usunięto. W 1884 r. zakład otworzono ponownie. Na jego czele postawiono znów księży dyrektorów, którymi od 1929 r. byli poszczególni proboszczowie zamarccy. W 1933 r. do opieki nad emerytami sprowadzono Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłosierdzia Chrześcijańskiego. W 1994 r. Dom Księży Emerytów został zamknięty. Od 1 lipca tegoż roku dawny klasztor, kościół i parafia pozostają pod zarządem zakonu karmelitów bosych prowincji warszawskiej. [http://www.sanktuariumzamarte.pl/sanktuarium/historia/16-zamarte]

Przejęcie

Przejęcie po 1914 r. przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.6011047915673 17.48290746718135 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Klasztory reformatów według chronologii fundacji, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 573

Foto

Obecnie klasztor karmelitów bosych (przed sprowadzeniem reformatów, był to kościół i klasztor bernardyński)
Autor: Natalia Sobiecka
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamarte_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_klasztorny.jpg