Klasztor:
Klaryski, Zamość (św. Anna) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1696 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zamość

Nazwa inna/e: Zamoscia, За́мосць

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu (klasztor klarysek), ul. Kościuszki 5, 22-400, Zamość, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (0-84) 639-25-20, email: sekretariat@psmzam.nazwa.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: klasztor i kościół, ob. budynek szkoły muzycznej

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Klaryski

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1696 r.

Opis:

Fund. Anna Franciszka Gnińska, żona ordynata, Marcina Zamoyskiego (wiki: Dawny kościół i klasztor klarysek w Zamościu).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Anna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1782 r.
  • Opis:

   Od połowy XIX w. do 1918 r. klasztor służył nadal głównie jako koszary, natomiast w kościele, na przełomie XIX i XX stulecia, utworzono klub miejski. W dwudziestoleciu międzywojennym budynki wykorzystywano do innych funkcji - w gmachu klasztoru mieściła się policja, natomiast w dawnym kościele na piętrze urządzono salę widowiskową, a na parterze siedzibę objęła Powiatowa Kasa Oszczędności. Dawny kościół podczas II wojny światowej przez krótki okres zajmował komitet Rady Głównej Opiekuńczej. Po jej zakończeniu nastąpiły kolejne zmiany – klasztor częściowo przeznaczono dla milicji (1944 r.), kościół przez krótki okres zajmowało wojsko rosyjskie, a później oba budynki łącznie wykorzystano na potrzeby domu dziecka, jaki działał tu w latach 1947-84. W 1985 r. fragment wschodniego skrzydła klasztoru objęto pracami remontowymi, po których w 1990 r. został zajęty na potrzeby PKZ. Od 2010 r. mieści się tu w całości szkoła muzyczna – dawny kościół pełni funkcję sali koncertowej, zaś w dawnym klasztorze znajdują się miejsca dydaktyczne (wiki: Dawny kościół i klasztor klarysek w Zamościu).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.71574507172127 23.252279736245782 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Prejs Roland, Klaryski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 38-43
 • Leszczyński Mariusz, Zamość, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1230-1232