Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Zamość (św. Piotra z Alkantary) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1674 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1897 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zamość

Nazwa inna/e: Zamoscia, За́мосць

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kościół św. Katarzyny w Zamościu (Kościół pw. św. Piotra z Alkantary), Plac Jaroszewicza 1, 22-400, Zamość, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (84) 627 15 99

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół, ob. pod wezw. św. Katarzyny, klasztor nie istnieje

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1674 r.

Opis:

Reformaci prowadzili w Zamościu działalność kaznodziejską i rekolekcyjną w Kolegiacie, a także pracę wydawniczą w dziedzinie teologii i filozofii w Akademii Zamojskiej. Biblioteka klasztorna należała w tym czasie do większych bibliotek zakonnych (Strona parafii: historia kościoła św. Katarzyny).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Piotra z Alkantary

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej = Provincia Minoris Poloniae BMV Angelorum

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1897 r.
  • Opis:

   Klasztor reformatów w Zamościu został zamknięty w 1806 roku przez rząd austriacki. Zakonników przeniesiono do Chełma. Decyzją austriackich władz zaborczych szaty oraz naczynia liturgiczne i większość księgozbioru po zlikwidowanym konwencie zamojskim przekazano do czynnych klasztorów reformackich. Pozostałe wyposażenie, w tym ołtarze, ambonę, konfesjonały, lichtarze i marmurowe nagrobki sprzedano na licytacji w 1807 roku. Opustoszałe budynki przeznaczono na cele wojskowe. Kościół został znacznie przebudowany, m. in. zlikwidowano szczyty i sygnaturkę, prezbiterium podzielono na trzy kondygnacje, zamurowano okna. Klasztor zburzono w 1821 roku. Na terenie poklasztornym utworzono plac musztry, a w dawnym kościele kolejno znajdowały się: magazyn, młyn, kuchnia wojskowa, skład węgla, a w latach 1915-22 kino - teatr (Strona parafii: historia kościoła św. Katarzyny).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.7188871 23.252492399999937 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Leszczyński Mariusz, Zamość, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1230-1232