Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Zasław [ob. Ukraina] (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 18:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1604 - 1606 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1898 r. Data faktycznej kasaty: 1910 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zasław [ob. Ukraina]

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1604 - 1606 r.

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 1898 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1910 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.1274 26.8159 (zwiń mapę)

Foto

Dawny klasztor bernardynów, obecnie więzienie
autor: DushenkoV
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2._%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86i%D0%B2.jpg?uselang=pl