Klasztor:
Jezuici, Bebra (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 14:42 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1690 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bebra

Nazwa/y obecna: Bebrene

Nazwa inna/e: Bebrzyca, Bebrine, niem. hist. Bewern

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Bebrene, Łotwa (Republika Łotewska), nov. [pow.] iłuksztacki

Dodatkowe informacje o położeniu: k. Iłłukszy w Inflantach

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: ob. na tym miejscu stoi zbudowany w 1797 r. kościół pra. św. Jana Chrzciciela, pomisjonarski; nie wiadomo, czy zachowało się w nim coś pojezuickiego

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1690 r.

Opis:

1651 r. kaplica przy dworze Jana Jerzego Zyberka (dwór zachowany po przebudowie). W 1690 otrzymali ją jezuici, którzy w 1691 r. zbudowali nową zakrystię, a w 1696 r. dom dla misjonarza.
Jezuici prowadzili prace duszpasterskie w Bebrze i Suboczu .

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Inflanty

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Iłłukszta

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Dzieje

1702 - 1704 r. - inne
 • Opis:

  1702 zniszczona przez Szwedów; 1704 odbudowana

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kurlandzka

Kraina historyczna: Inflanty

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: inflancka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Po kasacie miejscowi jezuici pozostali jako księża diecezjalni, do 1787 r., gdy zastąpili ich misjonarze. 

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 56.0663 26.1299 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bebra, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 33