Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Złoczew (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1608 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Złoczew

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor Mniszek Kamedułek (klasztor bernardynów), ul. Sieradzka 3, 98-270 , Złoczew, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 043 820 22 83, email: kamed@ulisses.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, pow. sieradzki

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół i klasztor, ob. kamedułek przybyłych z Francji w 1949 r.

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1608 r.

Opis:

Fundacja Andrzeja Ruszkowskiego, miecznika kaliskiego. Zakonnicy przejęli kościół parafialny, początkowo pod wezw. Narodzenia NMP, a następnie Krzyża Świętego (EK, 20, kol. 1431).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   W nocy z 27 na 28 listopada 1864 r. wojsko carskie otoczyło klasztor ojców Bernardynów, plądrując go a samych zakonników wywieziono do klasztoru w Widawie (wiki: Złoczew).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.4189637 18.606216899999936 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Rozynkowski Waldemar, Złoczew, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1431-1432

Foto

Obecnie klasztor kamedułek
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dawny_zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_Bernardyn%C3%B3w,_ob._ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pw._%C5%9Bw._Krzy%C5%BCa_i_klasztor_Kamedu%C5%82ek.jpg