Klasztor:
Jezuici, Żagań (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 12.05.2015 12:51

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1628 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Żagań

Nazwa w momencie kasaty: Sagan

Nazwa inna/e: Zahań, Zaháň, Saganum

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych nr 59 w Żaganiu (Kolegium jezuickie), ul. Gimnazjalna 13, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 68 377 24 56, email: sekretariat@zsth.zagan.pl
 • Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu, ul. Łużycka, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, miasto, województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Żagań

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: zespół klasztorny, pofranciszkański z resztkami klasztoru franciszkanów z XIII wieku, XIV wieku, XVI-XIX wieku oraz kościół pod wezw. Apostołów Piotra i Pawła, ob. filialny, kolegium ob. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1628 r.

Opis:

Jezuici zostali sprowadzeni przez księcia Albrechta von Wallensteina (EK, 20, kol. 1564).

W l. 1628-1629 funkcjonowała w Żaganiu rezydencja, a następnie (1629-1773) kolegium, należące do Prowincji Czeskiej, a od 1754 r. do Prowincji Śląskiej. Mieściło się w dawnym klasztorze franciszkanów i franciszkanek. Jezuici musieli kilkakrotnie opuszczać placówkę z powodu wrogiej postawy protestantów. Zakon miał tu swój nowicjat dla Prowincji Śląskiej w l. 1754-73. Szkoły średnie publiczne od 1629 r. i konwikt od 1658 r. Historia nie notuje bliższych kontaktów między jezuitami w Żaganiu i prowincjami polskimi (Encyklopedia jezuicka: Żagań).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1776 r.
  • Opis:

   W 1773 r. budynki zajęła Królewsko-Pruska Katolicka Dyrekcja Szkolna (EK, 20, kol. 1564). Po kasacie zakonu w 1810 roku świątynię użytkowali katolicy (wiki: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.61588595506908 15.324532092590289 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Górniak Marek Robert, Żagań, Sagan, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1563-1564

Foto

Widok na kościół, budynki klasztorne i dawne kolegium jezuickie w Żaganiu.
autor: Mohylek
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zagan_kolegium_jezuickie.jpg