Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Czarnowąsy (św. Norberta)
"Abschrift betreffend "Schuschel" - Zuzella, Kreis Oppeln, den Nonnen in Czarnowanz gehörig", 1660 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Acta betreffend die Aufhebung des Kloster in Czarnowanz", 1810 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Administratorzy biskupstwa wrocławskiego mianują Wawrzyńca Ernesti na plebana kościoła parafialnego w Czarnowąsach (Czarnowanss), 07.10.1476 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:42
Andrzej Wanzen, pleban i konwent klasztoru w Czarnowąsach, stwierdzają, że Michał, sołtys w Łanach (Lany) posiada 4 łany dziedziczne we wsi, z których opłaca klasztorowi powinności, 10.08.1488 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47
Bartosz Bies, pan na Chróścinie (Kroschin), stwierdza, że Motieg, sołtys w Chróścinie, posiada 2 ½ łana sołectwa i sądownictwa w tej wsi, z których przekaże konia i 6 wiardunków czynszu, 12.06.1447 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:41 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:41
Bernard, ks. i pan Opola i Niemodlina, stwierdza, że Szczepan Dobrzyszowski przekazał Jankowi z Zakrzowa (Zackeraw) ziemię w tej wsi., 20.07.1445 r.
wprowadzono: 31.05.2016 08:37 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:37
Bernard, ks. niemodliński i pan Strzelec, stwierdza, że Ulryk von Radaw sprzedał grzywnę rocznego czynszu klasztorowi w Czarnowąsach ze wsi Radaw (?), 24.07.1413 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:34 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:34
Bernard, ks. Opola i pan Strzelec, stwierdza, że Janek z Zakrzowa (Zackraw) przekazał Janse von Newendorff wsie Dąbrowa (Dambrowa) i Obrowice (Obrowitz), w okr. strzeleckim, za 100 grzywien groszy czeskich, 06.10.1454 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:41 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:41
Bernard, ks. opolski i niemodliński, pan Strzelec, nadaje Janowi z Dobrodzienia (Dobrodzen) wieś Jeżową (Jezowa) w dożywicie. Po jego śmierci dobra te odzyska książę, wraz z koniem, 20.09.1422 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:34 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:34
Bernard, ks. opolski i niemodliński, pan Strzelec, stwierdza, że Zyguna, córka książęcego zarządcy w Dobrodzieniu (Dobrodzen), sprzedała dobra zw. Jeżowa (Jezawa), w okr. lublinieckim, Janowi Stwol z Pawonkowa (Pawonkow), 13.09.1434 r.
wprowadzono: 31.05.2016 08:37 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:37

1 2 3 4 5 6 7 ... 8