Klasztor:
Dominikanki, Żółkiew (św. Andrzej ap.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.02.2017 18:03 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1682 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 12.01.1782 r. Data faktycznej kasaty: 1782 r.
 • Restytucja

  1994 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Żółkiew

Nazwa/y obecna: Жовква

Nazwa inna/e: Żowkwa, Нестеров, Nesterow

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Moniales Ordinis Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1682 r.

Opis:

kościół - 1543 - drewniany, do pocz. XVII w. pw. Trójcy Świętej, parafialny dla wsi Winniki, potem filialny parafii w Żółkwi, 1679 w rękach benedyktynek, 1682 - sprowadzenie dominikanek (fundacja Jana III Sobieskiego), 1687 - budowa drewnianego klasztoru, pocz. XVIII w. (?) - zabudowania murowane kościoła i klasztoru

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Andrzej ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty: 12.01.1782 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1782 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1994 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.05600120863154 23.965640185775783 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 260
 • Modzelewska Bożena, Żółkiew, Żowkwa, Nesterow, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1608