Klasztor:
Norbertanki, Żukowo (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.06.2016 17:58

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1212 - 1214 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1834 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Żukowo

Nazwa w momencie kasaty: Zuckau

Nazwa inna/e: Żukòwò, Sucovia

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 4, 83-330, Żukowo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (0-58) 681-82-42, email: zukowown@diecezja.gda.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, miasto nad rz. Radunią, województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Żukowo

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, dawne zabudowania klasztorne to ob. plebania i biuro parafialne, dawna wozownia i stajnia to ob. Muzeum Parafialne

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Norbertanki

Inne przyjęte nazwy polskie: Premonstratenki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Norbertański; Siostry Kanoniczki Regularne Zakomu Premonstratensów; Białe Kanoniczki św. Norberta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Praemonstratensis

Skrócona nazwa łacińska: OPraem.

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1212 - 1214 r.

Opis:

Fundacja Mściwoja I i jego żony Zwinisławy. Norbertanki przybyły ze Strzelna na mocy porozumienia zawartego w 1212 r. na wiecu książąt i bpów polskich w Mąkolnie k. Sulejowa. Pierwszy klasztor, ufundowany w l. 1212-1214 na pustkowiu zw. Stołpą przy ujściu Słupiny do Raduni uległ zniszczeniu podczas najazdu Prusów w 1226 r. Kolejny wybudowano w Żukowie. Opiekę nad klasztorem sprawowali książęta Pomorza Wschodniego, w XIII w. przeoryszą była córka Mściwoja I - Witosława. W 1433 r. został zniszczony przez husytów. W 1445 r. doszło do rozłamu w konwencie, który podporządkowano Krzyżakom (w miejsce legalnie wybranej przeoryszy wprowadzono sprzyjającą zakonowi krzyżackiemu). Zmiany cofnięto po włączeniu Pomorza Gdańskiego do Królestwa Polskiego. W XVI w. nastąpił upadek życia zakonnego, ale został zatrzymany dzięki reformom Rozdrażewskiego (EK, 20, kol. 1612-1613).

Konwent ze Strzelna

Klasztor dobrze zasłużył się Kaszubom i Pomorzu prowadząc między innymi szkołę dla dziewcząt z domów szlacheckich i patrycjatu gdańskiego, a od XIV wieku również dla chłopców.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1834 r.
  • Opis:

   Norbertanki prowadziły również przyklasztorną szkołę dla dziewcząt.

   Ostatnia siostra A. Bojanowska zmarła w 1862 r. (EK, 20, kol. 1612-1613).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.34049378284221 18.362666296958878 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Nowicki Tomasz, Żukowo, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1612-1613

Foto

Kościół norbertanek - obecnie. Autor: Polimerek,
Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zukowo_Kosciol_Norbertanow_od_dziedzinca.jpg