Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Sambor (Wniebowzięcie NMP)
Sambor - bernardyni
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - bernardyni
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - bernardyni - przywilej leśny
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - bernardynów klasztor
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sprynka - lasy - przywilej Bernardynów samborskich
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26