Klasztor:
Jezuici, Sambor (św. Stanisława Kostki) skasowany

Wprowadzono: 18.03.2013 13:22 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1698 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r. Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Sambor

Nazwa/y obecna: ukr. Самбір

Nazwa inna/e: węg. Szambor

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1698 r.

Opis:

8.09.1698 - jezuici otrzymują dworek poza murami miejskimi (fundacja wojewody bracławskiego Marcina Chomętowskiego i jego żony Anny), 1706-07 - budowa tymczasowej rezydencji w orębie murów miejskich wraz z drewnianą kaplicą, kościół (fundacja wojewody mazowieckiego Stanisława Chomętowskiego): I faza - 1709-18 (przerwa 1714-16) - rozebrany - złe posadowienie fundamentów, II faza - 1721-53 (przerwa 1733/36-41), klasztor - 1741-73, szkoła - 1756-73. Kościół pod koniec XVIII w. został zdesakralizowany, w 1823 r. przywrócono w nim kult, a w 1847 r. objęli go bernardyni.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Stanisława Kostki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska = Provincia Minoris Poloniae

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.51694531713418 23.20290654603275 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Rąkowski Grzegorz, Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część Zachodnia, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 5), t. 1, Pruszków, 2013, s. 108-110
 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, ss. 348, [4] s., [1] s. map złoż.