Klasztor:
Dominikanie, Sambor (św. Katarzyny) skasowany

Wprowadzono: 21.03.2013 21:17 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1406 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 07.04.1788 r. Data faktycznej kasaty: 1788 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Sambor

Nazwa/y obecna: ukr. Самбір

Nazwa inna/e: węg. Szambor

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1406 r.

Opis:

8.05.1406 - fundacja konwentu, budowa drewnianego kościoła i klasztoru (Elżbieta - wdowa po wojewodzie krakowskim Spytku z Melsztyna), po 1498 - budowa murowanego kościoła i klasztoru, 1606 - przebudowa kościoła i klasztoru (fundacja wojewody sandomierskiego i starosty samborskiego Jerzego Mniszcha)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Katarzyny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty: 07.04.1788 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1788 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.51691049007922 23.202531036770665 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Barącz Sadok, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 1-2, Lwów, 1861, s. 326
 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, ss. 348, [4] s., [1] s. map złoż.
 • Rąkowski Grzegorz, Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część Zachodnia, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 5), t. 1, Pruszków, 2013, s. 111-112