Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sambor (św. Katarzyny)
Sambor - dominikanie
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - dominikanie
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - dominikanów klasztor
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - dominikanów odpusty
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Sambor - dominikański ogród
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26