Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Dederkały (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 11.08.2013 17:29 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 19:38

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1735 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 06.06.1891 r. Data faktycznej kasaty: sierpień 1891
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dederkały

Nazwa/y obecna: Великі Дедеркали [pol. Wełyki Dederkały, ang. Velyki Dederkaly]

Nazwa inna/e: niem. Welyki Dederkaly, ros. Великие Дедеркалы [pol. Wielikije Diedierkały, ang. Velikiye Dederkaly]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] tarnopolski, raj. [rej.] szumski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1735 r.

Opis:

klasztor ufundował w 1735 Antoni Wyszopolski; murowany kościół i klasztor wybudowane w l. 1760-1776 z fundacji Michała de Grotius Preys. Budynek klasztorny dwukondygnacyjny z ok. 60 celami, refektarzem, kuchnią i izbami gospodarczymi. Zespół klasztorny utrzymywany był w dobrym stanie technicznym, jeszcze w 1888 r. rozbudowano go o pomieszczenie strażnicze. Klasztor zaliczany był do etatowych 3 klasy. Oficjalnym powodami kasaty była zbyt mała ilość zakonników i położenie przy granicy z Austrią. Zabudowania klasztorne przejęło Ministerstwo Oświecenia Publicznego i przeniosło do niego seminarium nauczycielskie z Ostroga, a ziemie i staw Cerkiew prawosławna. Wraz z klasztorem skasowano kościół, a katolików z Dederkał przypisano do parafii w Szumsku, której proboszczem został przeor klasztory dederkałowskiego Gracjan Bogusz. Lata 20-30. XX w. w klasztorze koszary KOP. 1944-1993 więzienie

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander III: ukaz z 6.06.1891
  • Data urzędowa kasaty: 06.06.1891 r.
  • Data faktycznej kasaty: sierpień 1891

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.0248 26.1167 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)