Klasztor:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy) skasowany

Wprowadzono: 12.08.2013 12:47 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 20:20

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  01.01.1970 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1864 r. Data faktycznej kasaty: sierpień 1864
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krzemienica Kościelna

Nazwa/y obecna: Крамяніца [pol. Kramianica, ang. Kramyanitsa]

Nazwa inna/e: ros. Кремяница [pol. Kriemianica, ang. Kremyanitsa]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] zelwieński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 01.01.1970 r.

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Jerzy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 02.06.1864
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: sierpień 1864

Geolokalizacja: 53.2153 24.6814 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)