Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Magdalenki, Nowogrodziec
Albrecht, król rzymski, węgierski i czeski potwierdza wolności i przywileje klasztoru magdalenek w Nowogrodźcu nad Kwisą, 08.11.1438 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25
Albrecht z Koldic, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, zatwierdza Mikołajowi Unewer i jego dziedzicom kupno dóbr w Milikowie (Herczogenwalde), w weichbildzie bolesławieckim i we Włodzicach Małych (Wenigen Walditz), w weichbildzie lwóweckim, z przyległościami, 15.02.1444 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25
Bernard ks. Lwówka nadaje magdalenkom w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwinburc) 3 łany w Parzycach (Parez), 1283 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
B.(ertram) prepozyt magdalenek prow. niemieckiej transumuje bullę Innocentego IV dla tegoż zakonu, 18.11.1247 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
B.(ertram) prepozyt magdalenek prow. niemieckiej transumuje bullę Innocentego IV dla tegoż zakonu, 18.11.1247 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski nadaje kl. magdalenek w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwenburc) wieś Kierzno nad Kwisą (Hermannicdorff) z 12 łanami, 1249 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski nadaje kl. magdalenek w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwenburc) wieś Kierzno nad Kwisą (Hermannicdorff) z 12 łanami, 1249 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolesław ks. Śląska i Polski przyznaje magdalenkom w Nowogrodźcu 3 grzywny srebra rocznie z ceł w Bolesławcu (Boleslavez) oraz 2 łany czynszów, które posiadał dotąd Godinus, 1251 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolko ks. Śląska i pan Lwówka uwalnia Henryka de Rusindorf i Ogiera z braćmi od powinności w ich folwarku w Dworku (Hofelin), 1287 r.
wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11
Bolko, ks. Śląska, pan Książa i Świdnicy, zwalnia magdalenki w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwenburch), posiadające 4 łany w Miłkowie (Herczogiswalde), z podatku książęcego z ½ łanu, 29.09.1350 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

1 2 3 4 5 6 7 ... 8