Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Magdalenki, Nowogrodziec
plan, Nowogrodziec. Plan zespołu klasztornego poaugustiańskiego (z archiwum WKZ), ok. 2005
wprowadzono: 02.06.2016 13:11 | ost. aktualizacja: 02.06.2016 13:11