Klasztor:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika) skasowany

Wprowadzono: 11.10.2013 12:40 | Ost. aktualizacja: 25.09.2017 20:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1649 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Poporcie

Nazwa/y obecna: Paparćiai

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] kowieński

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: kaplica klasztorna, część murów, brama

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji: 1649 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Fundacja skarbnika litewskiego Bejnarta (Krzywicki, 217)

Przy klasztorze funkcjonował nowicjat oraz biblioteka licząca sobie ponad 1000 woluminów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 150).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Dominika

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   W 1890 r. kościół i klasztor zostały rozebrane.

   Zbiory biblioteczne zostały wysłane do Zarządu Kuratorium Naukowego w Wilnie (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 154).

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.9038 24.7268 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
Opracowane na podstawie:
 • Krzywicki Tomasz, Litwa: przewodnik, Pruszków, 2005, s. 218
Strony na temat miejscowości: