Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika)
Akta Wizyty Generalney Klasztoru XX. Dominikanow Poporskiego Roku 1804, 1804 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Biblioheca Conventus Poporcensis Ordinis Praedicatorum sub Prioratu Ad[modu]m R[evere]ndi Patris S. T Praesentati Raymundi Stasiulewicz Conscripta. Anno D[omi]ni 1834 per P. Fr. Bartholomaeum de Bregantia Szabłowski, 1834 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Cathalogus Librorum Bibliothecae Convent[us] Poporcensis Ord[inis] Praed[icatoru]m, 1812 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Inwentarz Klasztoru i Kościoła Dominikańskiego Poporckiego pierwszey Klassy Etatu, Gubernii Wileńskiey, Powiatu Trockiego, sporządzony Roku 1862, 1862 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Inwentarz Klasztoru i Kościoła poporskiego parafialnego pierwszey Klassy XX. Dominikanow przez XX. Dominika Dacewicza sporządzony w koncu jego trzyletniego przełożeństwa dla podania oboyga tego w zarząd trzyletni nowo obranemu Przeorowi J. X. Piotrowi Kar, 1852 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Kronika Kościoła i Klasztoru Poporckiego XX. Dominikanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Wileńskiej Powiecie Trockim Dekanacie Trockim Parafii Poporckiej 1848, 1848 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Księga zapisowa wydawanych Ksiąg z Bibliotei Poporckiej r[oku] 1844, 1850 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Poporckiego Gubernij Wilenskiey Powiatu i Dekanatu Trockiego z Roku 1818, 1819 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34