Klasztor:
Dominikanie, Borek Stary (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 18.10.2013 10:42 | Ost. aktualizacja: 20.01.2016 22:20

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1665 - 1670 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1820 r.
 • Restytucja

  1835 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Borek Stary

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Tyczyn

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1665 - 1670 r.

Opis:

Fund. kanonik kolegiaty jarosławskiej S.M. Niwicki.

O. Pius Bełch mówi, że kaplicę MB. wielu wybierało na miejsce wiecznego spoczynku i tak w 1475 r. kazał się tu pochować rycerz Imbram z żoną Elżbietą. Podobno istniało tu także hospicjum dla chorych, nie wiadomo kiedy powstało, ale zastali je dominikanie, gdy obejmowali tę placówkę.

W latach 1684-1726 dominikanie wybudowali kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jacka, nieco później zbudowano murowany klasztor. (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1820 r.

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 1835 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.941573064220925 22.09578468169252 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Kościół dawnego klasztoru dominikanów.
Autor: Pabbloz. 29.09.2011. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Church_of_the_Assumption_in_Borek_Stary,_Poland.jpg