Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
Jakusz, sołtys z wsi Jangrot i wójt sądowy klasztoru w Imbramowicach wraz z przysięgłymi tego sądu stwierdza, że szlachetny Piotr z Tarnowy, sołtys sprzedał to sołectwo szlachetnemu Świętopełkowi z Gołuchowic za 160 grzywien, który następnie za tę samą cenę sprzedał to sołectwo Marcinowi, prepozytowi i konwentowi w Imbramowicach, 29.01.1444 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30
Jan Grotowic, bp krakowski, przyznaje klasztorowi norbertanek w Imbramowicach prawo pobierania dziesięcin ze wsi Wierzbica i Jelcza, o które toczy się spór, 17.01.1333 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Kazimierz, król polski, urzędnikom sądów ziemskich ziem krakowskiej i sieradzkiej poleca stosownie do przywilejów księcia Bolesława i króla Kazimierza nie sądzić mieszkańców wsi Marcina, proboszcza, i klasztoru imbramowickiego, gdyż podlegają prawu niemieckiemu, 03.04.1450 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Marcin, opat klasztoru w Brzesku reguły premonstratensów i konwent z Imbramowic wybierają i inwestują Klemensa dotychczas vice-proboszcza na probostwo klasztoru w Imbramowicach wakujące po wyborze Marcina na opata brzeskiego, 01.12.1453 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Mariusz Corsini, kardynał, w sprawie pozwu opatki i konwentu z Imbramowic przeciw mieszkańcom Żarnowca [o dziesięciny], 18.01.1757 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Sąd ziemski krakowski stwierdza, że Arnolf Śreniawa z Imbramowic odstąpił z powrotem Krzysztofowi proboszczowi i konwentowi imbramowickiemu 2 łany pola w Imbramowicach, które zyskał był na klasztorze w sądzie królewskim w Krakowie, 21.02.1513 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Sąd ziemski krakowski stwierdza, że Marcin, prepozyt klasztoru norbertanów w Imbramowicach, i Stanisław Szreniawa z Imbramowic, dobrawszy sobie po 2 osoby ustalą między sobą polubownie granice, 16.07.1436 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30
Sąd ziemski krakowski stwierdza, że między Marcinem, proboszczem i konwentem z Imbramowic a Stanisławem Sieniawą, dziedzicem z Imbramowic, zawarta została umowa co granic, prawa patronatu i inni, 09.09.1446 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30
Spytko z Melsztyna, wojewoda i starosta krakowski, rozstrzyga spór między kmieciami wsi Tarnowa a proboszczem na rzecz sołectwa, 12.04.1396 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30
Władysław IV, król polski, na prośbę konwentu w Imbramowicach potwierdza dokument, w którym Zygmunt III potwierdza dokument [1594 XII 16, Kraków], w którym Zygmunt August potwierdza dokument [1553 IV 09, Kraków], w którym Zygmunt I potwierdza dokument [1532 VII 15, Kraków], w którym Kazimierz W. potwierdza dok. [1369.05.09, Kraków], w którym Bolesław, ks. krakowski i sandomierskim, nadaje uprawnienia klasztorowi w Dłubni [1256.02.04, Obrazow], 16.06.1646 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25

1 2 3