Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
Władysław IV, król polski, na prośbę konwentu w Imbramowicach potwierdza dokument, w którym Zygmunt III potwierdza dokument [1594 XII 16, Kraków], w którym Zygmunt August potwierdza dokument [1553 IV 09, Kraków], w którym Zygmunt I potwierdza dokument [1532 VII 15, Kraków], w którym Kazimierz W. potwierdza dok. [1369.05.09, Kraków], w którym Bolesław, ks. krakowski i sandomierskim, nadaje uprawnienia klasztorowi w Dłubni [1256.02.04, Obrazow], 16.06.1646 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Władysław, król, podaje do wiadomości sprzedaż 4 łanów we wsi Imbramowice przez Bokszę z Szumska, łowczego krakowskiego, klasztorowi w Imbramowicach, 02.04.1413 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30
Władysław król polski, oznajmia o przeniesieniu się sióstr norbertanek z Imbramowic i Krzyżanowa do klasztoru w Busku oraz wyznacza im coroczne uposażenie w soli z żup w Bochni, 19.08.1415 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30
Zygmunt August, król polski, na prośbę Wojciecha proboszcza i konwentu w Imbramowicach potwierdza dokument, w którym Zygmunt, król polski, na prośbę Krzysztofa Borowskiego proboszcza i konwentu imbramowickiego potwierdził [1532 VII 15, Kraków] dokument, w którym Kazimierz, król polski, Stanisławowi proboszczowi z klasztoru w Dłubni potwierdził [1369 V 9, Kraków] dokument, w którym Bolesław, książę krakowski i sandomierski, dał przywilej klasztorowi w Dłubni [1256 II 4, Obrazow], 26.03.1553 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Zygmunt August, król polski, powtarza Franciszkowi Miroszowskiemu, znajdujący się w metryce mniejszej dokument, w którym tenże król stwierdza [1559.04.03, Kraków], że proboszcz i konwent z Imbramowic jako dziedzice dóbr […] w pow. sieradzkim zamienili je z Rafałem Wargowskim, proboszczem krakowskim itd. na Glanów i dział w Porębie w woj. Krakowskim, 10.03.1563 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Zygmunt III, król polski, na prośbę konwentu w Imbramowicach potwierdza dokument, w którym Zygmunt August, król polski, potwierdza dokument [1553.03.26, Kraków], w którym Zygmunt król potwierdza [1532.07.15, Kraków] dokument, w którym Kazimierz, król polski, potwierdza dokument [1369.05.09, Kraków], w którym Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, nadaje uprawnienia klasztorowi w Dłubni [1256, Obrazow], 16.12.1594 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Zygmunt, król polski, na prośbę Krzysztofa Borowskiego, proboszcza i konwentu z Imbramowic potwierdza dokument, w którym Kazimierz król potwierdza [1369.05.09, Kraków] dokument, w którym Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, stwierdza [1256.02.04, Obrascow], posiadanie przez klasztor pewnych uprawnień, 15.07.1532 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Zygmunt, król polski, pozwala konwentowi z Imbramowic odkupić z powrotem od Arnolfa Strzeniawy folwark we wsi Trzycież, który mu został dany w zamian za źreb w Imbramowicach, 15.03.1518 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25

1 2 3