Klasztor:
Dominikanie, Klimontów (św. Jacka) skasowany

Wprowadzono: 26.10.2013 17:55 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 18:47

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1613 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1901 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Klimontów

Nazwa inna/e: ukr. Клімонтув [pol. Klimontuw, Kłimontuw; ang. Klimontuv]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Klimontów

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1613 r.

Opis:

Fund. Jan Zbigniew Ossoliński

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jacka

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: woj. sandomierskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: podl. bezpoś. Stolicy Apostolskiej

Diecezja: sandomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1901 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.6557 21.4567 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
 • Wrzeszcz Maria, Klimontów, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 140