Klasztor:
Dominikanie, Chodorków (św. Stanisław bp i m.) skasowany

Wprowadzono: 04.11.2013 15:30 | Ost. aktualizacja: 17.04.2016 03:05

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1742 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chodorków

Nazwa/y obecna: Ходорків [pol. Chodorkiw, ang. Khodorkiv]

Nazwa inna/e: ros. Ходорков [pol. Chodorkow, ang. Khodorkov]; niem. Chodorkiw

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] popiliański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1742 r.

Opis:

- Fund. Franciszek Nitosławski (EK, 3, 205).

Kraina historyczna: Ukraina

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Stanisław bp i m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kijowska

Kraina historyczna: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.0972 29.3080 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Duchniewski Jerzy, Chodorków, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 205