Klasztor:
Paulini, Głogówek (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 05.11.2013 11:26 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1388 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1810 r. Data faktycznej kasaty: 1813 r.
 • Restytucja

  2001 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Głogówek

Nazwa w momencie kasaty: Weise

Nazwa/y obecna: Mochów-Pauliny

Nazwa inna/e: Łąka, Leśnik, Mochów, niem. Mochau

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. prudnicki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Głogówek

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Paulini

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Skrócona nazwa łacińska: ZP; OSPPE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1388 r.

Opis:

Osadzeni przez księcia Władysława Opolskiego. Do poł. XVI w. był przyczółkiem w kontaktach pol. prowincji zakonu z domami na Węgrzech, Austrii i Niemiec. W okresie wojen pn. (1655-1656 r.) przechowywano w klasztorze cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry, który został przywieziony w 1655 r. przez prowincjała Teofila Bronowskiego. Przy kościele istniało Bractwo Aniołów Stróżów, założone w 1693 r. (EK, 12, 1472).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1810 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1813 r.
  • Opis:

   w 1810 r. było tu zaledwie 4 ojców i 2 braci (Por. Ks. Leon Kara i Augustyn Kara, Historia Kościoła i Klasztoru w Paulinach-Mochowie koło Głogówka do 1910 r. (maszynopis) A.J.G., s. 43 ns). Mogli oni jeszcze chwilowo pozostawać w klasztorze, ale bezwzględnie zabroniono im chodzić w szatach zakonnych. W styczniu 1811 otrzymali od państwa pieniądze na zakup ubrań i artykułów żywnościowych. Na Wielkanoc 1811 r. ostatecznie musieli opuścić klasztor. Bracia zakonni powrócili do swoich rodzin. Nowy tryb życia i wstrząsające przeżycia przyczyniły się do ich rychłej śmierci. Decyzją rządu pruskiego w roku 1813, po 442 latach istnienia klasztor paulinów w Mochowie ostatecznie uległ kasacji. Ostatni paulin - przeor O. Piotr Bernard Pampucki opuścił klasztor w 1813 r. Jako przyjaciel hr. Fr. Oppersdorfa zatrzymał się na jego zamku w Głogówku, a następnie został desygnowany na wikariusza miejscowej parafii. Nieruchomości klasztorne w Mochowie, Dzierżysławicach, Widerowie, Olbrachcicach i Wilkowie przeszły na własność państwa. Pełnomocnikiem rządowym i namiestnikiem był Hofriehfer i on nimi zarządzał do 1817 r. Po roku 1817 wszystkie dobra paulińskie zostały rozparcelowane i przekazane na licytację. Powiatowy poborca podatkowy Hann nabył na licytacji majątek popauliński oraz kościół z klasztorem i zabudowaniami gospodarczymi. Kościół zamienił na magazyn, a w klasztorze urządził gospodę z karczmą.

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 2001 r.
  • Miejsce: Mochów-Pauliny
  • Opis:

   Klasztor był zamieszkały przez starsze wiekiem SS. Boromeuszki. Kościół i plebania, jak również budynki gospodarcze wymagały natychmiastowego generalnego remontu. Ojcowie zamieszkali na plebanii. Staraniem pierwszego proboszcza - O. Marcina Mendalki (1972-1981) kościół został pomalowany wewnątrz i otynkowany na zewnątrz. Odrestaurowane zostały również organy i plebania. W latach 1981-1986, za drugiego proboszcza - O. Cypriana Kubika, wieżę kościoła nakryto nowym hełmem z blachy miedzianej, zaś z płyt - na cmentarzu parafialnym wokół kościoła ułożono chodnik. Odrestaurowano też budynki gospodarcze urządzając w nich salę katechetyczną i parafialną oraz garaże, sanitariaty i pomieszczenia dla gości. Latem 1998 r. klasztor opuściły siostry Boromeuszki. W 2001 r. klasztor ostatecznie przekazany został paulinom i rozpoczęto jego generalny remont. Oddanie klasztoru do użytkowania nastąpiło w roku 2006 r.

   Paulini wrócili do parafii w 1972 r., a w 2001 r. odkupili budynek klasztorny (EK, 12, 1472).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.3512 17.8490 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Zbudniewek Janusz, Mochów, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 1472
Linki: