Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Paulini, Głogówek (Trójca Święta)
IN. Kapituła kolegiaty w Głogówku potwierdza klasztorowi paullinów prope oppidum Glogovie superioris posiadanie czynszów we wsiach maiori Rassilwicz (?) i Albert villa (?), 20.09.1408 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
IN. Testament Jana, plebana w Kierpieniu (Kerpin), 22.07.1411 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
IN. Testament Jana, plebana w Kierpieniu (Kerpin), 22.07.1411 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
Kelcius, kantor kościoła katedralnego w Krakowie, sędzia delegowany przez biskupa poznańskiego, przytacza kanonikom w Głogówku bullę papieża Bonifacego IX dla paulinów eremitów, 24.04.1414 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
Ofka, ks. opolska i pani Głogówka, stwierdza, że sołtys i dziedzice wsi Dziersławice (Derslawicz villa), w dystrykcie głogóweckim, przekazali przeorowi i konwentowi klasztoru paulinów pod Głogówkiem młyn zw. Porthmol, w granicach wsi Dziersławice, 08.07.1408 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38