Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Czerwińsk (Zwiastowanie NMP)
Varia theologica; Gesta Romanorum; De morte Tundali militis, 1473 r.
wprowadzono: 14.03.2014 09:50 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:50
Acta capitulorum generalim per abbates ordinis canonicorum regularium monasterii Czerwenensis celebratorum annis 1471-1529, 1471 - 1529 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
"Acta capitulorum generalium per abbates ordinis canonico[rum] reg[ularium] monasterii Czerwenensis celebratorum annis 1471-1529", 1471 - 1529 r.
wprowadzono: 14.02.2014 12:45 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:45
Adrian IV bierze pod opiekę klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku wraz z jego dobrami w Płocku, Czerwińsku i Nasielsku, 18.04.1155 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Andrzej, bp poznański, naznacza na probostwo w Łomnie brata Stanisława z klasztoru w Czerwińsku, 26.09.1470 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Andrzej, opat czerwiński, poświadcza darowiznę 1 1/2 łanu, należącego do sołectwa w Tarnowie, na rzecz klasztoru czerwińskiego, 03.07.1430 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Andrzej, opat, wraz z konwentem kanoników regularnych w Czerwińsku, prezentują bpowi poznańskiemu na rektora kościoła w Błoniu Piotra, proboszcza z Łomny, 26.05.1438 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
b/d, 03.02.1474 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Bolesław, książę mazowiecki zwalnia wieś Osmolino, własność klasztoru w Czerwińsku, od narzasu i podwornego, 1246 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Bolesław, książę, syn Leszka wraz z matką Grzymisławą nadaje klasztorowi w Czerwińsku wieś Powielin, 1244 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59

1 2 3 4 5 6 7 ... 37