Klasztor:
Dominikanie, Kleck (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 05.11.2013 12:47 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 18:42

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1683 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kleck

Nazwa/y obecna: Клецк [pol. Kleck, ang. Klyetsk]

Nazwa inna/e: ang. Kletsk, lit. Kleckas, ukr. Клецьк [pol. Kłećk, Kłecʹk; ang. Klets’K]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] klecki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1683 r.

Opis:

Fund. Stanisław Kazimierz Radziwiłł

Od 1795 r. dominikanie prowadzili szkołę dla 10 synów szlacheckich (EK, 9, 91-92).

Biblioteka klasztorna liczyła ok. 1830 r. 65 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.0605 26.6473 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gębura Krzysztof, Śladecki Dariusz, Kleck, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 91-92
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Linki: