Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Kleck (Zwiastowanie NMP)
Akt Wizyty Generalney Kościoła i Klasztoru Kleckiego Dominikanskiego w Powiecie Słuckim, w Gubernij Minskiey położonego, Kościół pod tytułem Zwiastowania Nayswiętszey Panny Maryi Kollacyi […] Xiążątt Ordynatow Kleckich Radziwiłłow wskutek Ukazu Rzymsko-Ka, 1829 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
Akt Wizyty Generalney Kościoła XX. Dominikanow Prowincyi Ruskiey pod Tytułem Zwiastowanie Maryi Panny Minskiey Gubernij w Powiecie Słuckim położonego Klacyi JWch Jerzego, Konstancyi i Katarzyny Bułhakow, Skarbnikow Nowogrodzkich, w Possesyi XX. Dominikano, 1818 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
Akt Wizyty Kościoła i Klasztoru WWXX Dominikanow Kleckich w Gubernij y Dyecezyi Mińskiey, w Powiecie Słuckim sytuowanego na skutek Ukazu […] Biskupa Mińskiego [Jakuba Ignacego] Dederko […] pod Datą 1804 Roku M[iesią]ca Junij 7 Dnia, za Nro 561 wyszłego, a, 1804 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
"Incipit Percepta Sub Prioratu Reverendi Patris Raphaelis Jankowski in Anno 1703 Die 18 Octobris Conventus Clecensis usque ad 13 Julii 1709"; "Sub Prioratu Reverendi Patris Raphaelis Jankowski in Anno Domini 1703 Die 18 Octobris a Possesu suo Incipit Expe, 1703 - 1709 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Katalog knigam predpoložennym dlja Publičnoj Biblioteki, sostavlennyj Kommitetom dlja raspredelenija po-monastirskich bibliotek ustanovlennym v Gubernskom Gorode Minske Marta 1841 Goda, 1841 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Memoriale dotyczące fundacji i uposażenia Konwentu OO. Dominikanów w Klecku, XVII wiek
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1796 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29