Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Kleck (Zwiastowanie NMP)
Здания упраздненных римско-кат. м-рей в Клецке, Глуске в Минск. губ. / Zabudowania zniesionych rzymsko-katolickich klasztorów w Klecku, Hłusku w guberni mińskiej., 1839 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
О Клецком доминиканском м-ре / O klasztorze dominikanów w Klecku., 1850 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15