Klasztor:
Dominikanie, Kozin (św. Stanisław bp i m.) skasowany

Wprowadzono: 05.11.2013 13:03 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 22:21 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1738 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kozin

Nazwa/y obecna: Козин [pol. Kozyn, ang. Kozyn]

Nazwa inna/e: niem. Kosyn, ros. Козин [pol. Kozin, ang. Kozin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński, raj. [rej.] radziwiłłowski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1738 r.

Opis:

fund. Kajetan Amor Tarnowski

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: rezydencja

Wezwanie kościoła: św. Stanisław bp i m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.2664 25.4683 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Linki: