Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Lwów - Dominikanów klasztor
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów klasztor
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów klucz. Zapisanie przez Jana i Małgorzatę Swoszowskich wsi Borki, Jaśniska
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów kościół
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - dominikanów obserwantów klasztor św. Urszuli
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - dominikańskie domy, pracownia artylerii
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - dominikańskie zabudowania
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - gimnazjum dominikańskie
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - kamienice dominikańskie
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Lwów - klasztor OO. Dominikanów
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26

1 2 3 4 5 6 7