Muzykalia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Beatus vir, 1760 r.
wprowadzono: 05.05.2014 07:38 | ost. aktualizacja: 05.05.2014 07:38
Dominie ad adiuvandum, Domine ad adiuvandum, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 05.05.2014 07:38 | ost. aktualizacja: 05.05.2014 07:38
Passio ex c-moll, Passio Domini nostri, [b.r.]
wprowadzono: 05.05.2014 12:36 | ost. aktualizacja: 05.05.2014 12:36