Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty)
Nowy Sącz - jezuici
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Nowy Sącz - jezuicki ogród
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Nowy Sącz - klasztor jezuitów
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26