Mobilia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty)
obraz, Portret arcyksięcia Ferdynanda d'Este, 1833 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56
obraz, Św. Franciszek de Hieronimo SI, 1889 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56
obraz, Św. Ignacy Loyola, XIX wiek
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56
obraz, Widzenie Św. Stanisłwa Kostki, 1834 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56
ornat, Ornat różowy, 1. połowa XVIII w.
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56
portret, Portret ks. Karola Anoniewicza, 2. połowa XIX w.
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56
portret, Portret ks. Piotra Skargi, 2. połowa XIX w.
wprowadzono: 02.07.2014 16:56 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:56