Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty)
rysunek, Widok kościoła i klasztoru jezuitów, 1878 r.
wprowadzono: 22.04.2014 19:28 | ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:28
szkic, Barokowa bramka przy kościele jezuitów w Nowym Sączu, 1889 r.
wprowadzono: 22.04.2014 19:30 | ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:30
szkic, Barokowa bramka przy kościele jezuitów w Nowym Sączu, 1889 r.
wprowadzono: 22.04.2014 19:30 | ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:30

1 2