Klasztor:
Bazylianie, Strakłów (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 19.11.2013 11:32 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 18:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1665 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1812 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Strakłów

Nazwa/y obecna: Dubno

Nazwa inna/e: Страклів = Strakliv = Strakliw

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1665 r.

Opis:

fundowany przez Annę Puzyne, żonę Michała Puzyny, podsędka krzemienieckiego, jako prawosławny, kiedy unicki?

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucka unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1812 r.
  • Opis:

   w literaturze do tej pory podawało się datę kasaty: 1809. Dobra włączone do monasteru w Dubnie ze względu na ubogie uposażenie. Budynki klasztorne w ciągu wieku XIX zostały zrujnowane, natomiast cerkiew przekazana prawosławnym i po kolejnych remontach funkcjonuje do dnia dzisiejszego

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.3795112 25.756082300000003 (zwiń mapę)