Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni od pokuty, Widziniszki
Actus G[e]n[e]r[a]lis Visitationis Ecclesiae Praeposituare et Communitatis Videniscensis Fratrum Canonicorum Regularium B[eato]rum Martyrum de Paenitentia sub Regula S. Augusti Viventium de Expresso Mandato Ill[ust]r[issi]mi Excell[entissi]mi R[everendiss, 1766 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Protokoły podwójnej wizytacji klasztorów kanoników regularnych od pokuty […] prowincji litewskiej, przeprowadzonej w latach 1693 i 1695 przez ks. Sylwestra Rodkiewicza, komisarza z ramienia arcybiskupa Michała Radziejowskiego jako protektora i konserwator, 1693 - 1695 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 21.07.2015 14:26
Wizyta całego Funduszu Kościoła Parafialnego Widzieniskiego oraz jego Filij i Kaplicy Zgromadzenia Xięży Kanoników Regularnych od Pokuty w Dyecezyi i Gubernij Wilenskiey, w Powiecie Wilenskim, w Dekanacie Poboyskim, skutkiem ukazu Rzymsko-Katolickiego spo, 1820 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Wizyta generalna całego funduszu kościoła parafialnego widzieniskiego oraz jego filii i kaplicy Zgromadzenia XX. Kanoników Regularnych Błogosławionych Męczen[n]ików od Pokuty w diecezji i guberni wileńskiej w powiecie wileńskim w dekanacie poboyskim, skut, 1820 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Widzieniskiego zgromadzenia XX. Kanoników Regularnych od Pokuty Gubernii Wileńskiey Powiatu Wilenskiego, Dekanatu Poboyskiego z Roku 1819, 1819 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51
Wizyta Kościoła Parafialnego Widzieniskiego także i Klasztoru w Guberni i Powiecie Wileńskim w Miasteczku Widzieniszkach, w Dekanacie Poboyskim przez naznaczonych Wizytatorów z Rządu Dyecezalnego Wileńskiego za Rok 1830 odprawiona […], 1830 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51