Klasztor:
Bazylianie, Żyrowice (Zaśnięcia NMP) skasowany

Wprowadzono: 22.11.2013 14:00 | Ost. aktualizacja: 29.05.2015 10:51

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  29.10.1613 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1838 - 1839 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Żyrowice

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: zespół budynków klasztornych i cerkwie, ob. od 2013 r. jest klasztorem stauropigialnym

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 29.10.1613 r.

Opis:

Fundator Jan Mieleszko, kasztelan smoleński i jego żona - Anna Fursówna (SGKP: Żyrowice).

W 1470 lub 1493 r. na miejscu znalezienia ikony Matki Bożej z fundacji A. Sołtana wzniesiono drewnianą cerkiew prawosławną z klasztorem. Po pożarze w 1520 r. zbudowano kolejną, przekazaną w 1613 r. bazylianom. W monasterze odbywały się kapituły generalne bazylianów, rezydował unicki bp brzeski (w l. 1810-1839), działały szkoły bazyliańskie (po 1784 r. jako podwydziałowa Komisja Edukacji Narodowej), seminarium duchowne (założone w 1828 r., od 1845 r. w Wilnie), szkoła psalmistów (EK, 20, kol. 1656).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Wezwanie kościoła: Zaśnięcia NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja:

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1838 - 1839 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.01451810722834 25.34588059685052 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Modzelewska Bożena, Żyrowice, Żurowice, Żyrowiczy, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1656-1657