Klasztor:
Dominikanie obserwanci, Góra Kalwaria (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 09.12.2013 10:20 | Ost. aktualizacja: 11.05.2016 18:05

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1671 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Góra Kalwaria

Nazwa inna/e: ros. Гура-Кальвария [pol. Gura-Kalwarija, ang. Gura-Kal'variya]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie obserwanci

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedikatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1671 r.

Opis:

Kościół z klasztorem erygowany w 1676 r.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1819 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.9764 21.2153 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)