Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanie, Krzyżanowice (Zwiastowanie NMP)
Ks. Hugona Kołłątaja korespondencya i akta w sprawie z Norbertanami witowskimi o Krzyżanowice. Dokum. 40 przeważnie oryginalnych, XVIII wiek
wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Michał, król polski, potwierdza powtarzając nadanie prawa niemieckiego Krzyżanowicom w potwierdzeniu Zygmunta i z 13 IX 1542 r. powtarzającym przywilej Kazimierza Wielkiego z 2 I 1367 r. oraz postanowienia sądu komisarskiego w sprawie zatargu między miastem a klasztorem, zatwierdzone przez Zygmunta Augusta 21 VI 1549 r. i Zygmunta III z 1592 i 1593, 23.03.1672 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36
Michał, król polski, potwierdza powtarzając nadanie prawa niemieckiego Krzyżanowicom w potwierdzeniu Zygmunta i z 13 IX 1542 r. powtarzającym przywilej Kazimierza Wielkiego z 2 I 1367 r. oraz postanowienia sądu komisarskiego w sprawie zatargu między miastem a klasztorem, zatwierdzone przez Zygmunta Augusta 21 VI 1549 r. i Zygmunta III z 1592 i 1593, 23.03.1672 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:43 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:43
Władysław, król polski, zatwierdza ogólnie przedłożone mu 3 przywileje miasta Krzyżanowic wystawione przez Zygmunta III w 1592 r, 1592 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36
Władysław, król polski, zatwierdza ogólnie przedłożone mu 3 przywileje miasta Krzyżanowic wystawione przez Zygmunta III w 1592 r, 1592 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:43 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:43
Zygmunt August, król polski, zatwierdza postanowienia komisarzy, rozstrzygających spór między mieszkańcami Krzyżanowic a Benedyktem, prepozytem norbertanów, 21.06.1549 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36
Zygmunt August, król polski, zatwierdza postanowienia komisarzy, rozstrzygających spór między mieszkańcami Krzyżanowic a Benedyktem, prepozytem norbertanów, 21.06.1549 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:43 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:43
Zygmunt, król polski, na prośbę Benedykta, prepozyta klasztoru norbertanów w Krzyżanowicach, zatwierdza powtarzając przywilej Bolesława ks. Krakowskiego i sandomierskiego z 28 VI 1254 r. zawierający całe wyposażenie klasztoru, 22.12.1547 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36
Zygmunt, król polski, na prośbę Benedykta, prepozyta klasztoru norbertanów w Krzyżanowicach, zatwierdza powtarzając przywilej Bolesława ks. Krakowskiego i sandomierskiego z 28 VI 1254 r. zawierający całe wyposażenie klasztoru, 22.12.1547 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:43 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:43
Zygmunt, król polski, zatwierdza powtarzając przywilej Kazimierza, króla polskiego, z 1367 i 2 pozwalający lokować Krzyżanowice na prawie średzkim, 03.01.1592 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36

1 2