Klasztor:
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 18.12.2013 11:18 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 10:44

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1596 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kłodzko

Nazwa w momencie kasaty: Glatz

Nazwa inna/e: łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium; czes. Kladzko, niem. Glatz, lit. Klodzkas, ros. Клодзко [pol. Kłodzko, ang. Klodzko]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (Kolegium jezuitów), ul. Wojska Polskiego 11, 57-300, Kłodzko, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Kłodzko

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1596 r.

Opis:

Jezuici przejęli kościół i klasztor po augustianach wraz z przysługującym im prawem nauczania w 1595 r. W 1602 cesarz Rudolf II zatwierdził istnienie kolegium. W 1614 r. wykupiono kamienicę pod internat. W 1618 r. jezuici zostali wypędzeni z Kłodzka do Nysy. W 1619 r. zburzono kościół i klasztor. Zakonnicy powrócili do miasta w 1623 r. i otrzymali dobra joannitów.

Według Encyklopedii Katolickiej, sprowadził ich prepozyt kanoników Krzysztof Schemniz, który sprowadził jezuitów w 1597 r. (EK, 9, 189).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: hrabstwo kłodzkie

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: częściowa
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data anulowania kasaty: 1776 r.
  • Opis:

   Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.4376 16.6513 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Kłodzko, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 189-190

Foto

Widok na budynek dawnego kolegium. Autor: Jacek Halicki, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2014_K%C5%82odzko,_Wojska_Polskiego_11,_48.jpg