Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Leszniów (św. Mateusza) skasowany

Wprowadzono: 18.12.2013 12:10 | Ost. aktualizacja: 29.06.2016 21:49 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1637 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Leszniów

Nazwa/y obecna: Лешнів [pol. Łeszniw, ang. Leshniv]

Nazwa inna/e: ang. Leshniv, ros. Лешнев [pol. Leszniew, ang. Leshnev]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] brodzki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1637 r.

Opis:

Fundacja kasztelana bełskiego Mateusza Leśniowskiego.

Według Encyklopedii Katolickiej, Leśniewski podarował bernardynom kościół i klasztor w 1633 r., a w 1637 r. konwent został zatwierdzony. W 1645 r. mieszkało w nim 15 zakonników. W 1648 r. klasztor doznał wielu szkód ze strony kozaków. Przed II wojną światową działały w nim: III zakon św. Franciszka z Asyżu, żywy różaniec, Akcja Kat. i Franciszk. Związek Mis. (EK, 10, 864).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Mateusza

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.2436 25.0869 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 142
 • Rąkowski Grzegorz, Ziemia lwowska, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 3), Pruszków, 2007, s. 285-286
 • Wrzeszcz Maria, Leszniów, Leśniów, Leszniw, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 864