Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł)
Akta gospodarcze i majątkowe klasztoru, XIX wiek
wprowadzono: 17.06.2016 11:49 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:49
Akta gospodarcze i majątkowe klasztoru, XIX wiek
wprowadzono: 17.06.2016 11:49 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:49
Akta gospodarcze i majątkowe klasztoru, XVIII wiek
wprowadzono: 17.06.2016 11:49 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:49
Akta gospodarcze i majątkowe klasztoru, XIX wiek
wprowadzono: 17.06.2016 11:49 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:49
Akta tyczące się przyjmowania prozelitów do klasztoru dla przyjęcia wiary katolickiej za zgodą władzy świeckiej i duchownej., 1820 - 1850 r.
wprowadzono: 17.06.2016 11:49 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:49
Akty przygotowania na dobrą śmierć., XVIII wiek
wprowadzono: 17.06.2016 11:50 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:50
Akty Strzeliste Do Przebłogosławionei Rodzicielki Boskiej, najpewniejszej ludzi strapionych pocieszycielki., XIX wiek
wprowadzono: 15.01.2015 11:26 | ost. aktualizacja: 10.11.2015 08:34
Antyfony, lekcje, hymny, responsora, wiersze, kolekty wg brewiarza benedyktyńskiego, 1752 r.
wprowadzono: 08.04.2015 10:49 | ost. aktualizacja: 08.04.2015 10:49
Ceremonie albo obrządki na dzień konsekracyi PP. Zakonnych Reguły Świętego Benedykta przy Mszy Świętej […]., XVII wiek
wprowadzono: 17.06.2016 11:50 | ost. aktualizacja: 17.06.2016 11:50
Część ostatnia [domku duchownego w którym dusza ma zatrzymac Boga iako Sunamitka Elizeusza], XVIII wiek
wprowadzono: 08.04.2015 10:49 | ost. aktualizacja: 08.04.2015 10:49

1 2 3 4 5 6 7 ... 18